fbpx

תנאי שימוש באתר

1. כללי:

א. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר או הצעת רכישה כנ"ל.
ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעולה שתבצע באתר מעידה כי קראת את תקנון האתר, הבנת אותו ואתה מסכים לתנאים הכלולים בו וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
ג. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
ו. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, שייכים ל-"JUST ALOE™ " בלבד. אין להעתיק, להפיץ, ללא קבלת הסכמתה של " JUST ALOE™ " בכתב ומראש.

2. הזמנת מוצרים:

א. " JUST ALOE™ " מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים").
ב. על מנת שנוכל למלא אחר בקשתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי שלנו. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שהמלאי שלנו משתנה ברמה יומית, וייתכן שמוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי.
ג. במידה וחסר המוצר שהזמנת במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך תוך 2 ימי עסקים או באמצעות הטלפון עם תאריך הספקה משוער. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך.

3. אופן ביצוע הזמנה:

א. לאחר שביצעת את ההזמנה, תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את " JUST ALOE™ " לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר ש " JUST ALOE™ " תסיים לבדוק אם כל המוצרים המופיעים בהזמנה מצויים במלאי של " JUST ALOE™ " תקבל אישור על ביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת.
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים והסכמתך לתנאי התשלום, סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי " JUST ALOE™ ".
ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, בתמונתו, תיאורו, מחירו או בכל פרט אחר, תהא " JUST ALOE™ " רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אלייך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ואף מהווה עבירה פלילית.

4. אמצעי התשלום:

א. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר או טלפונית.
ב. ניתן לבצע העברה בנקאית בתיאום עם נציגי JUST ALOE™, קודם לאספקת המוצרים
ג. הסדרי תשלום שונים יתבצעו בכתב מול נציגי JUST ALOE™ .

5. אספקת המוצרים:

א. אספקת המוצרים אשר הוזמנו דרך האתר הינה באמצעות דואר ישראל בדואר רשום.
ב. בהינתן שאין עיכובים אצל ספק המשלוחים, זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 10 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה ע"י " JUST ALOE™ " ובתנאי הימצאות המוצרים במלאי (להלן:" מועדי האספקה"). עם זאת, לקוח המעוניין במשלוח מוקדם יותר יוכל ליצור קשר טלפוני עם נציג "JUST ALOE™ " ולבדוק אפשרות כנ"ל. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ערבי חגים ומועדים, וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, "" JUST ALOE™ תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
ג. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של " JUST ALOE™ " להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובה של מבצעת הפעולה.
ד. דמי המשלוח מפורטים בהמשך.
ה. בכל מקרה בו לא תוכל לספק " JUST ALOE™ " את המוצרים ללקוח תחת מגבלות הזמן הנתון, תודיע החברה ללקוח.
ו. אזורי המשלוח הינם כל הארץ עפ"י אתרי דואר ישראל. יתכנו שינויים בתעריפי המשלוחים ליישובים מסוימים. יש לוודא עם נציג JUST ALOE™ את התעריף הסופי למשלוח לפני ביצוע ההזמנה.

6. מחירים ותשלומים:

א. חיובך יתבצע בכרטיס אשראי במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח, והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. " JUST ALOE™" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהופיע באתר בעת השלמת ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
ד. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע JUST ALOE™ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי JUST ALOE™ וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור "כרטיס לקוח" שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
ה. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל JUST ALOE™ . הרישום שנרשם במחשבי JUST ALOE™ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ו. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ז. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות ל JUST ALOE™ בבקשה לשינוי מספר התשלומים לפני סיום הרכישה ואישורה. JUST ALOE™ , תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את JUST ALOE™ בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ח. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של JUST ALOE™ לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה JUST ALOE™ זכאית לבטל את ההזמנה.
ט. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג JUST ALOE™ קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג JUST ALOE™ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של JUST ALOE™ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה JUST ALOE™ זכאית לבטל את ההזמנה

7. ביטול עסקה:

א. תוכל לבטל רכישת מוצרים בתוך 10 (עשרה) ימים מיום קבלתם, וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני של " JUST ALOE™", כמופיע באתר. לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצרים באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך, כשהם ארוזים באריזתם המקורית. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), בניכוי עלות ההחזרה (אם קיימת) והוצאות נוספות בגין העסקה והמוצרים כמפורט להלן. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם "JUST ALOE™ " ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת ש "JUST ALOE™" הוציאה או שהיא התחייבה בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול, ו-" JUST ALOE™ " תספק לך מוצרים חלופיים באותו הסכום, מבלי שתידרש לשלם דמי משלוח.

8. אחריות:

א. "JUST ALOE™ " ו/או מי מטעמה מייצרים ואורזים את המוצרים והינם נושאים אחריות בלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם.
ב אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם בפריטים אחרים ובתנאי שהמחיר זהה.
ג. התמונות המופיעות באתר מדגימות את המוצר ואינן מציגות באופן מלא את מגוון הצבעים והדוגמאות הקיימים. לעיתים אף יתכנו שינויים והפרשי צבעים או שינוי באריזת המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים והדוגמאות של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. כמו כן המידות המפורסמות באתר הינן מוערכות ולא מדויקות, מטרתן היא הצגת גודל יחסי של המוצר. " JUST ALOE™ " אינה מתחייבת כי המוצרים שיסופקו יהיו זהים חיצונית למוצרים המופיעים באתר ולקוח שיבטל עסקה בשל הבדלים כאלה יחויב בהוצאות המשלוח והוצאות נלוות כאמור לעיל.
ד. חברת " JUST ALOE™ " מתחייבת לספק את המוצר כפי שמוצג באתר וע"פ התנאים והסייגים המפורטים בפרק "אספקת מוצרים" ובפרק זה, במידה והחברה לא תוכל לעמוד בתנאים אלו הלקוח רשאי להחזיר את המוצר וכספו יוחזר.
ה. בשום נסיבות לא תחול על " JUST ALOE™ " ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש המוצר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, שהושג באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במוצר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל " JUST ALOE™ " ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של המוצר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

9. מדיניות פרטיות:

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של " JUST ALOE™ ". " JUST ALOE™ " לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. JUST ALOE™ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, JUST ALOE™ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של JUST ALOE™ .

ג. " JUST ALOE™ " תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים. באם לא תהיה מעוניין להיות חלק מרשימת התפוצה, תוכל לשלוח מייל ל- info@justaloe.co.il ואנו נסיר את שמך מרשימת התפוצה.
ד. לתשומת ליבך: ל JUST ALOE™ אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני JUST ALOE™ כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

10. ביטול עסקה/מכירה
א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
ב. לשם נוחיות המשתמש בלבד, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ג. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל JUST ALOE™ בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של JUST ALOE™ מכרטיס הלקוח שלך באתר.
ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר JUST ALOE™ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי JUST ALOE™ .
ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית JUST ALOE™ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
ו. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר JUST ALOE™ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ז. מבצע הפעולה ידאג להחזרת המוצר לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי JUST ALOE™ על חשבון מבצע הפעולה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי JUST ALOE™, יהיו JUST ALOE™ ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
ח. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 11.4 ו-11.5 לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף 11.2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תהא JUST ALOE™ רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.
ט. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של JUST ALOE™ לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
י. דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי JUST ALOE™ בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית"). מידע בדבר היותו של מוצר "מוצר בהזמנה אישית" כאמור יוצג בדף המכירה של אותו המוצר.
לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי JUST ALOE™ אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, JUST ALOE™ תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.
יא. JUST ALOE™ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
2. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מ " JUST ALOE™ " לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא " JUST ALOE™ " רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו JUST ALOE™ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי JUST ALOE™ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
יב. "JUST ALOE™ " שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתה אם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

11. שונות
א. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט באר שבע
ב. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1 ביוני 2015 וניתן לשינוי בכל עת ע"י JUST ALOE™ , על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

קנייה מהנה מצוות JUST ALOE™

נגישות
למעלה