fbpx

הוא כבר היה קבור בבור של מטר וחצי על מטר וחצי עם עוד שלושה ובהמשך עם ארבעה אנשים ועם דלי צרכים מצחין שהוחלף פעם ביום (באותה הזדמנות גם שולשלה להם מנת האוכל היומי) מתחת למטבחה של הפולנייה מנהלת בית הקיץ של סבתו, אליה הגיע לאחר תלאות וסכנות שרק במקרה יצא מהם חי. אותה פולניה נתנה להם מקלט וסיכנה את משפחתה וילדיה בזכות חסד שעשתה לה סבתו תמה עוד לפני המלחמה.

בבור, בין המסתתרים גם דודו סנדר שמלמד את הנער מתמטיקה ופיזיקה. לאחר שנה וחצי בבור כשגרמנים משתלטים על הבית ואין מוריד מזון או מפנה הדלי (שצחנתו כבר עולה באפם של הגרמנים) באישון ליל הם מגיחים מהבור (נתפסים על ידי הגרמנים אך מצליחים להיחלץ) והוא בן 17. מ- 29,000 יהודי גרודנו עיירתו, שרדו את המלחמה רק 100.

לאחר המלחמה מתגלגל לצרפת עם דודו סנדר מסיים בהצטיינות לימודי הנדסה ומוזמן להרצות בארה "ב.

היום, כמעט בכל מכשיר אלקטרוני קבלים ממוזערים שהם פרי המצאתו, במעבורות החלל האמריקאים, בקנה התותח של טנק המרכבה הישראלי מיישמים פתרונות והמצאות של האיש.

כשהגיע לארה"ב היו באמתחתו 4,000 דולר, היום 75 מפעלי 'וישי' (ע"ש עיירת סבתו תמה זו שעשתה חסד עם הפולנייה) – שווים 2.5 מיליארד דולר. ארבעה מתוכם בישראל.

טלפונקן בגרמניה שהייתה בבעלות יהודית, הוחרמה על ידי הנאצים וגויסה ליצור מכשירי קשר לגרמנים, נקנתה על ידו והיום דגל ישראל מתנוסס על המפעל.

הגאון הדגול והצנוע שהמצאותיו הן בין הגדולות בהמצאות המאה סירב להיות מועמד לפרס נובל וטען שהוא מיישם את שלימדה אותו סבתו: לתת זו הזכות הגדולה.

איש הטלוויזיה חיים הכט הביא אותו לעין יהב יחד עם הסרט שעשה עליו "הניצחון הסופי". בשיחה עימו בבית מארחיו אמר לי: צריך להעיז לחלום ועוד יותר – להעיז להגשים החלום.

ערב שבועות האחרון נפטר האיש היקר פליקס זנדמן יהי זכרו ברוך.

נגישות
למעלה